Wat gebeurt er in geval van een ziekenhuisopname van mijn dierbare?

Dit vindt plaats in overleg met de arts en de afdeling.