Coronavirus – vragen en antwoorden

Staat uw vragen hier niet tussen? Neem dan contact op via emailadres: corona-extern@kennemerhart.nl en telefoonnummer 088 04 04 104.
We zijn via het externe e-mailadres en telefoon bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Kennemerhart volgt alle richtlijnen en nieuwste updates van het RIVM. Elke dag toetsen wij onze maatregelen en protocollen en passen aan als dat nodig is. Dit betekent dat onze informatie dagelijks kan worden aangepast. 

Doorzoek vragen en antwoorden

 

Vragen en antwoorden

Actuele informatie

Hier leest u de huidige bezoek- en huisregels. Bedankt voor uw medewerking en begrip. 

Samen nemen we verantwoordelijkheid
We vragen bezoekers alert te zijn en in geval van klachten thuis te blijven en zich te testen.

Vanaf dinsdag 8 maart versoepelt ook Kennemerhart het mondkapjesbeleid. Vanaf 18 februari is landelijk het dragen van een mondkapje niet meer verplicht. Vanuit Kennemerhart hebben de afgelopen periode de medewerkers op onze locaties nog mondkapjes gedragen en hebben wij gevraagd aan bezoekers dit ook te doen. Dit omdat wij met kwetsbare mensen werken. Doordat we in een andere fase van de coronapandemie zijn gekomen en omdat onze cliënten en huizen onderdeel zijn van de maatschappij hebben wij besloten dat wij nu ook stoppen met het verplicht dragen van mondkapjes op onze locaties. Dit is in overleg gegaan met medezeggenschappen en cliëntraden. We geven iedereen die dat wenst volop de ruimte om nog wel een mondkapje te dragen. Iedereen is vrij om daar zelf een keuze in te maken, afgezien van de situaties waarin dat wél verplicht is conform de richtlijnen. Er zijn op onze locaties mondkapjes beschikbaar.

Het coronavaccin beschermt tegen het coronavirus. En verkleint de kans om ernstig ziek te worden van corona. Na een tijdje neemt de bescherming af. De gezondheidsraad adviseert nu een tweede boosterprik voor mensen van 70 jaar en ouder en mensen die in een verpleeghuis wonen. Wij starten 14 maart 2022 met de tweede boostervaccinatie voor cliënten die bij ons wonen. Wij treffen hiervoor alle nodige voorbereidingen. U wordt door uw locatie hier verder over geïnformeerd. 

De restaurants op de locaties van Kennemerhart zijn open voor onze bewoners, hun bezoekers en cliënten in de aanleunwoningen. 

Op de website van Kennemerhart via www.kennemerhart.nl/corona worden updates gegeven. U kunt uw vragen ook stellen via corona-extern@kennemerhart.nl of 088 0404104. De teamleiding kan u ook informeren. Daarnaast verstuurt Kennemerhart een corona nieuwsbrief.  

In de afgelopen weken hebben veel collega’s zich laten vaccineren met de booster via Kennemerhart. We investeren in informatieverschaffing aan onze medewerkers over het belang van vaccineren. Medewerkers van Kennemerhart kunnen zo laagdrempelig mogelijk een vaccinatie halen. 

Nederland is een land waar niemand (ook niet zorgverleners) verplicht wordt om zijn/haar vaccinatiestatus te melden. Een werkgever weet dus niet welke medewerkers wel/niet gevaccineerd zijn, tenzij de medewerker zelf besluit om dat kenbaar te maken.

Als er een verdenking is op besmetting of als er is sprake van een risico op besmetting, dan volgen we de landelijke richtlijnen. Echter kan het zijn dat op maat maatregelen beter passen, de specialist ouderengeneeskunde bepaalt dan wat de passende maatregel is ten aanzien van quarantaine. Dit kan per locatie of situatie verschillen. Bij quarantaine is een afdeling meestal (kortdurend) niet toegankelijk voor bezoek. Graag uw begrip daarvoor. 

Iedere locatie mag zelf beslissen of ze met opbaren op de locatie gaan starten, mits rekening houdend met:

  • Goede afspraken met de externe partij (dat ook zij zich aan de geldende regels houden).
  • Impact op de afdeling (is de afdeling geschikt voor het ontvangen van de uitvaartonderneming en het bezoek).

Bewoners en hun contactpersonen worden telefonisch of per brief/e-mail geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine gaat.

Bewoners op de PG-afdeling die positief zijn getest op corona en milde klachten hebben, kunnen niet altijd in quarantaine op hun slaapkamer. Dit heeft er mee te maken dat PG cliënten soms moeilijk instrueerbaar zijn. We volgen hierbij de richtlijnen van de VVT, RIVM en GGD, waarbij altijd wordt gekozen voor quarantainemaatregelen die passen bij de cliënt én waarbij een zo klein mogelijke woonunit in quarantaine gaat. Bij voorkeur is dat de eigen kamer van de cliënt. Bij kleinschalige woongroepen zoals de PG-afdeling kan dit betekenen dat de hele woningeenheid in quarantaine gaat. Hierover wordt afgestemd met de cliëntenraad van de locatie. Daarnaast komt het meestal voor dat meerdere bewoners op een PG-afdeling tegelijkertijd positief zijn, omdat zij samen een huishouden vormen en in elkaars nabijheid samenleven.

Kennemerhart neemt dan in overleg met de GGD alle benodigde maatregelen en er zal worden gestart met het coronaprotocol. Bij een besmetting van het coronavirus wordt de betreffende afdeling afgesloten. We passen isolatie toe zodat cliënten die besmet zijn (of voor wie een verdenking van besmetting geldt) niet in contact komen met gezonde cliënten.

De zorg op de woonzorglocaties en in de thuissituatie gaan op de normale manier door. Bij bewoners die geen klachten hebben, wordt zorg op de reguliere manier verleend. Medewerkers houden zich hierbij aan de preventiemaatregelen volgens het coronaprotocol. Deze is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Als u gebruik maakt van Caren Zorgt, kunt u meelezen hoe het met uw dierbare gaat. Bij cliënten met een verdenking op Corona draagt de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Alle medewerkers en vrijwilligers werken aan de hand van een coronaprotocol dat is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.

Als cliënten klachten hebben die lijken op corona, moeten zij contact opnemen met de eigen huisarts. De huisarts onderzoekt of de klachten risicovol zijn. Bij een groot risico wordt de ondersteuning in huishouding in overleg met cliënt en diens familie gestopt.

Dit vindt plaats in overleg met de arts en de afdeling.

Dag- en ontmoetingscentra

Alle bezoekers van de dagcentra van Kennemerhart zijn welkom, mits zij geen klachten hebben. Bij klachten blijven cliënten thuis tot ze negatief getest zijn. In de praktijk blijkt dat op de dagcentra het niet altijd haalbaar is om 1,5 meter afstand te houden. Waar mogelijk wordt 1,5 meter afstand gehouden en uiteraard wordt voldaan aan de overige basisregels.

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Deel deze pagina: