Coronavirus – vragen en antwoorden

Staat uw vragen hier niet tussen? Neem dan contact op via emailadres: corona-extern@kennemerhart.nl en telefoonnummer 088 04 04 104.
We zijn via het externe e-mailadres en telefoon bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Kennemerhart volgt alle richtlijnen en nieuwste updates van het RIVM. Elke dag toetsen wij onze maatregelen en protocollen en passen aan als dat nodig is. Dit betekent dat onze informatie dagelijks kan worden aangepast. 

Doorzoek vragen en antwoorden

 

Vragen en antwoorden

Actuele informatie

Medewerkers, vrijwilligers en bezoekers
Vanwege de oplopende besmettingen in ons land dragen onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers een mondmasker.  

Cliënten
Cliënten mogen zelf kiezen  of zij een mondkapje dragen of niet. Wanneer cliënten geen 1,5 meter afstand kunnen houden, bijvoorbeeld wanneer zij meerijden in een auto van een naaste of meerijden met een vervoerder, wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. Mondkapjes van Kennemerhart zijn beschikbaar als cliënten zelf geen mondkapje hebben. 

Klik hier om om de huisregels dd 22 juli 2021 te bekijken.

Komt u op bezoek bij een van onze locaties? We zijn extra alert en vragen dat ook van u. Heeft u klachten, kom dan even niet op bezoek. Bent u, of is een van uw (klein)kinderen op (grote) bijeenkomsten of feestjes geweest? Dan vragen wij u goed na te denken of een bezoek aan een van onze woonzorglocaties op dat moment echt nodig is. Dit geldt ook als u op vakantie bent geweest in een land met een hoog risico. Dit vanwege de gezondheid en het welzijn van onze cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers.  

Ook vragen wij u ermee rekening te houden dat het kan voorkomen dat bezoek op een locatie of afdeling tijdelijk niet mogelijk is. Dit gebeurt wanneer we in afwachting zijn van een test of bij een positieve testuitslag.  

Daarnaast vragen wij ook om het aantal bezoekers zoveel mogelijk te beperken. U kunt zich bij aankomst op een van onze woonzorglocaties registreren (naam en telefoonnummer). Wij kunnen u dan achteraf informeren als er onverhoopt sprake is van een besmetting op de plek waar u op bezoek bent geweest. Beperk tijdens uw bezoek het aantal contacten met andere cliënten en medewerkers. Klik hier om de actuele huisregels te bekijken: 

In coronatijd is er gebleken dat de rust op de huiskamers ten goede komt aan het welzijn van onze cliënten. Daarom zijn de huiskamers vooralsnog niet open voor bezoekers.

Alle nieuwe cliënten die bij ons komen wonen of verblijven krijgen, indien nodig/wenselijk, zo snel mogelijk een vaccinatie aangeboden. Dit verandert mogelijk, afhankelijk van de landelijke richtlijnen.

Als een cliënt verdacht wordt van een besmetting met het coronavirus of als er een besmetting is vastgesteld, dan houden we de landelijke richtlijnen aan voor de tijd dat de cliënt en eventueel de andere cliënten in quarantaine gaan. De locatie communiceert met u de afspraken in geval van een verdenking of een positieve testuitslag.

Bewoners en hun contactpersonen worden telefonisch of per brief/e-mail geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine gaat.

Op de website van Kennemerhart via www.kennemerhart.nl/corona worden updates gegeven. U kunt uw vragen ook stellen via corona-extern@kennemerhart.nl of 088 0404104. De teamleiding kan u ook informeren. Daarnaast verstuurt Kennemerhart een corona nieuwsbrief.  

Bewoners op de PG-afdeling die positief zijn getest op corona en milde klachten hebben, kunnen niet altijd in quarantaine op hun slaapkamer. Dit heeft er mee te maken dat PG cliënten soms moeilijk instrueerbaar zijn. We volgen hierbij de richtlijnen van de VVT, RIVM en GGD, waarbij altijd wordt gekozen voor quarantainemaatregelen die passen bij de cliënt én waarbij een zo klein mogelijke woonunit in quarantaine gaat. Bij voorkeur is dat de eigen kamer van de cliënt. Bij kleinschalige woongroepen zoals de PG-afdeling kan dit betekenen dat de hele woningeenheid in quarantaine gaat. Hierover wordt afgestemd met de cliëntenraad van de locatie. Daarnaast komt het meestal voor dat meerdere bewoners op een PG-afdeling tegelijkertijd positief zijn, omdat zij samen een huishouden vormen en in elkaars nabijheid samenleven.

Vanaf 26 juni zijn de restauratieve voorzieningen op onze locaties weer open. De restaurants worden zodanig ingericht dat het veilig is en er voldoende afstand bewaard kan worden. Wij vragen bezoekers om ter plekke hun gegevens te noteren. Vooraf reserveren is helaas niet mogelijk. De anderhalve meter afstand maatregel geldt ook daar nog steeds. In verband met de verschillen in grootte van het restaurant per locatie kunnen de voorwaarden afwijken.

Kennemerhart neemt dan in overleg met de GGD alle benodigde maatregelen en er zal worden gestart met het coronaprotocol. Bij een besmetting van het coronavirus wordt de betreffende afdeling afgesloten. We passen isolatie toe zodat cliënten die besmet zijn (of voor wie een verdenking van besmetting geldt) niet in contact komen met gezonde cliënten.

De zorg op de woonzorglocaties en in de thuissituatie gaan op de normale manier door. Bij bewoners die geen klachten hebben, wordt zorg op de reguliere manier verleend. Medewerkers houden zich hierbij aan de preventiemaatregelen volgens het coronaprotocol. Deze is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Als u gebruik maakt van Caren Zorgt, kunt u meelezen hoe het met uw dierbare gaat. Bij cliënten met een verdenking op Corona draagt de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Alle medewerkers en vrijwilligers werken aan de hand van een coronaprotocol dat is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.

Als cliënten klachten hebben die lijken op corona, moeten zij contact opnemen met de eigen huisarts. De huisarts onderzoekt of de klachten risicovol zijn. Bij een groot risico wordt de ondersteuning in huishouding in overleg met cliënt en diens familie gestopt.

Dit vindt plaats in overleg met de arts en de afdeling.

Iedere locatie mag zelf beslissen of ze met opbaren op de locatie gaan starten, mits rekening houdend met:

  • Goede afspraken met de externe partij (dat ook zij zich aan de geldende regels houden).
  • Impact op de afdeling (is de afdeling geschikt voor het ontvangen van de uitvaartonderneming en het bezoek).

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Deel deze pagina: