Coronavirus – vragen en antwoorden

Staat uw vragen hier niet tussen? Neem dan contact op via emailadres: corona-extern@kennemerhart.nl en telefoonnummer 088 04 04 104.
We zijn via het externe e-mailadres en telefoon bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Kennemerhart volgt alle richtlijnen en nieuwste updates van het RIVM. Elke dag toetsen wij onze maatregelen en protocollen en passen aan als dat nodig is. Dit betekent dat onze informatie dagelijks kan worden aangepast. 

Doorzoek vragen en antwoorden

 

Vragen en antwoorden

Actuele informatie

Eind januari is Kennemerhart gestart met het vaccineren van de bewoners van onze woonzorglocaties. De bewoners die gevaccineerd zijn hebben hierover informatie ontvangen en hebben een toestemmingsformulier voor vaccinatie ondertekend. Begin maart werd gestart met het aanbieden van de tweede vaccinatie. Bewoners zijn hier via hun eigen locatie over geïnformeerd.

Volgens de richtlijnen van het RIVM kan de vaccinatie niet gegeven worden als een bewoner de afgelopen vier weken besmet was met het coronavirus. 

Eind maart vindt de zogenoemde veegronde van de COVID-19 vaccinaties plaats. Deze is bedoeld voor bewoners van de verpleeghuizen en van de revalidatie-afdelingen die nog geen vaccinatie hebben gekregen en hier toestemming voor hebben gegeven. Ook cliënten die 4 weken geleden de 1e vaccinatie bij Kennemerhart hebben gekregen krijgen in de veegronde de 2e vaccinatie.  

De vaccins worden gegeven in week 13 en 17 (of iets later). Het betreft ook deze keer het Pfizer vaccin. 

Hoewel de vaccinatie vrijwillig is, onderschrijft Kennemerhart het belang hiervan. Wanneer genoeg mensen zijn gevaccineerd, kan corona niet meer ongecontroleerd om zich heen grijpen en zijn er minder maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verspreidt. Ondanks de vaccinatie gelden de coronamaatregelen nog steeds. De huisregels blijven dus ook nog van toepassing.

Cliënten die zelf niet besmet zijn mogen naar buiten. De bewoners van onze woonzorglocaties houden zich aan de maatregelen en dienen 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Bewoners die goed te instrueren zijn, mogen zelfstandig en/of met familie naar buiten. Bewoners die niet goed te instrueren zijn, gaan altijd met familie of een zorgmedewerker naar buiten. 

Voor cliënten die wel op een quarantaine afdeling wonen maar zelf niet besmet zijn wordt per cliënt door de teamleider en de arts een afweging gemaakt of het veilig is om naar buiten te gaan. Cliënten die besmet zijn kunnen niet naar buiten.

 

Ook nadat medewerkers en bewoners zijn gevaccineerd blijven de algemene coronamaatregelen en de huisregels van Kennemerhart van kracht. De vaccinatie beschermt de gevaccineerde grotendeels tegen ziekte door corona, maar het is nog onduidelijk of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. Bovendien zijn de meeste bezoekers nog niet gevaccineerd. Klik hier om de huisregels te bekijken.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in ons land onderzoekt Kennemerhart hoe zij afspraken kan verruimen. Landelijke adviezen, regionale afspraken en verzoeken van de cliëntenraad zullen hierin worden meegenomen. 

Het is belangrijk dat bezoek zich vooraf aanmeldt. Dit kan door u te registreren via plan uw bezoek. Meerdere keren op 1 dag op bezoek komen is mogelijk en daarbij is 1 keer registreren in planuwbezoek voldoende. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u de receptie bellen voor het inplannen van het bezoekmoment.  

De bezoekregeling van Kennemerhart is per 18 maart als volgt:

 • cliënten ontvangen maximaal 2 verschillende bezoekers per dag
 • bezoekers mogen samen of alleen en meermaals per dag langskomen
 • voor clienten van de revalidatie-afdelingen (GRZ) is (vanwege de lagere vaccinatiegraad) echter maximaal één bezoeker tijdens één bezoekmoment per dag toegestaan
 • kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Klik hier om de huisregels te bekijken.  
U wordt door uw woonzorglocatie geïnformeerd als er besmettingen zijn. 

De bezoekregeling is in onze verpleeghuizen per 18 maart uitgebreid naar twee bezoekers per cliënt per dag. Dit mogen verschillende personen zijn. Eenzelfde bezoeker mag meerdere keren per dag komen.  

Voor de revalidatie-afdelingen (GRZ) gelden echter andere bezoekregels. De gemiddelde vaccinatiegraad onder deze groep cliënten is helaas nog te laag. Voor revalidatie-afdelingen geldt daarom een maximum van 1 bezoeker per cliënt tijdens een bezoekmoment per dag. Dit ter bescherming van henzelf en de mede-cliënten die nog niet gevaccineerd zijn. 

Bezoekers zijn helaas nog niet toegestaan in binnenruimtes waar meerdere cliënten aanwezig zijn. Denk aan de huiskamers, restaurants en dergelijke. In de (binnen)tuin mogen cliënten wel met hun naasten zitten, maar dit is alleen mogelijk wanneer de (binnen)tuin niet als restauratieve voorziening wordt gebruikt.  

Het is nog steeds belangrijk dat bezoek zich vooraf aanmeldt. Dit kan door u te registreren via plan uw bezoek. Meerdere keren op 1 dag op bezoek komen is mogelijk en daarbij is 1 keer registreren in planuwbezoek voldoende. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u de receptie bellen voor het inplannen van het bezoekmoment.  Klik hier om de huisregels te bekijken.  

Bezoekers 
Draag een mondkapje. Samen willen we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en hierdoor zorgen we ervoor dat bezoek op de woonzorglocaties mogelijk blijft. U kunt zelf een mondkapje meenemen. Op locaties zijn mondkapjes van Kennemerhart beschikbaar als u er geen heeft. U kunt hier ons mondkapjesbeleid en hier onze huisregels bekijken. 

Cliënten 
Cliënten kiezen er zelf voor om een mondkapje te dragen. Wanneer cliënten geen 1,5 meter afstand kunnen houden, bijvoorbeeld wanneer zij meerijden in een auto van een naaste of meerijden met een vervoerder, wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen. Mondkapjes van Kennemerhart zijn beschikbaar als cliënten zelf geen mondkapje hebben. 

Medewerkers
Medewerkers dragen een medisch mondkapje. Door het altijd dragen van een medisch mondkapje, ook als er geen sprake is van een verdenking of besmetting, willen we met elkaar een verdere verspreiding van het virus helpen voorkomen. Het altijd dragen van een medisch mondkapje geldt voor alle medewerkers die werkzaam zijn op de woonzorglocaties, in de wijkverpleging, op de dagbesteding en in de eerstelijns behandeldienst. Onze collega’s van de huishoudelijke ondersteuning dragen een mondkapje wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is.

Op de website van Kennemerhart via www.kennemerhart.nl/corona worden dagelijks updates gegeven. U kunt u vragen ook stellen via corona-extern@kennemerhart.nl of 088 0404104. De teamleiding kan u ook informeren. Daarnaast verstuurt Kennemerhart een driewekelijkse corona nieuwsbrief.  

Bewoners en hun contactpersonen worden telefonisch of per brief/e-mail geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine moet gaan.

Op de website van Kennemerhart via www.kennemerhart.nl/corona worden dagelijks updates gegeven. U kunt u vragen ook stellen via corona-extern@kennemerhart.nl of 088 0404104. De teamleiding kan u ook informeren.

Indien een cliënt mogelijk besmet is met het coronavirus dan worden alle voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de betreffende cliënt wordt getest. De afdeling is dan tijdelijk (maximaal 24 uur) gesloten voor bezoek totdat duidelijk is of het virus zich heeft verspreid. Alle cliënten en naasten van de cliënten van de betreffende woning worden hierover geïnformeerd.

Als de cliënt negatief test dan gaat de afdeling weer open en is bezoek weer mogelijk. Als de cliënt positief test dan gaat de cliënt in isolatie op de kamer. Indien dit niet mogelijk is dan gaat de woning in quarantaine. Uiteraard wordt u hier over geïnformeerd. 

Bewoners op de PG-afdeling die positief zijn getest op corona en milde klachten hebben, kunnen niet altijd in quarantaine op hun slaapkamer. Dit heeft er mee te maken dat PG cliënten vaak niet-instrueerbaar zijn. We volgen hierbij de richtlijnen van de VVT, RIVM en GGD, waarbij altijd wordt gekozen voor quarantainemaatregelen die passen bij de cliënt én waarbij een zo klein mogelijke woonunit in quarantaine gaat. Bij voorkeur is dat de eigen kamer van de cliënt. Bij kleinschalige woongroepen zoals de PG-afdeling kan dit betekenen dat de hele woning in quarantaine gaat hierover wordt afgestemd met de cliëntenraad van de locatie. Daarnaast komt het meestal voor dat meerdere bewoners op een PG-afdeling tegelijkertijd positief zijn, omdat zij samen een huishouden vormen en in elkaars nabijheid samenleven.

Bezoekersregeling

Voor bewoners zijn de restaurants open. Bezoekers zijn helaas nog niet toegestaan in de binnenruimtes waar meerdere cliënten aanwezig zijn. Zoals de restaurants, de huiskamers en dergelijke. In de (binnen)tuin mogen cliënten wel met hun naasten zitten, maar dit is alleen mogelijk wanneer de (binnen)tuin niet als restauratieve voorziening wordt gebruikt.  

Ook nadat medewerkers en bewoners zijn gevaccineerd blijven de algemene coronamaatregelen en de huisregels van Kennemerhart van kracht. De vaccinatie beschermt de gevaccineerde grotendeels tegen ziekte door corona, maar het is nog onduidelijk of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. Bovendien zijn de meeste bezoekers nog niet gevaccineerd. Klik hier om de huisregels te bekijken.

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in ons land onderzoekt Kennemerhart hoe zij afspraken kan verruimen. Landelijke adviezen, regionale afspraken en verzoeken van de cliëntenraad zullen hierin worden meegenomen. 

Onze huisregels rondom bezoek leest u hier. 

Het is nog steeds belangrijk dat bezoek zich vooraf aanmeldt. Dit kan door u te registreren via plan uw bezoek. Meerdere keren op 1 dag op bezoek komen is mogelijk en daarbij is 1 keer registreren in planuwbezoek voldoende. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u de receptie bellen voor het inplannen van het bezoekmoment.  Klik hier om de huisregels te bekijken.  

De bezoekregeling van Kennemerhart is per 18 maart als volgt:

 • cliënten ontvangen maximaal 2 verschillende bezoekers per dag
 • bezoekers mogen samen of alleen en meermaals per dag langskomen
 • voor clienten van de revalidatie-afdelingen (GRZ) is (vanwege de lagere vaccinatiegraad) echter maximaal één bezoeker tijdens één bezoekmoment per dag toegestaan
 • kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Klik hier om de huisregels te bekijken.  
U wordt door uw woonzorglocatie geïnformeerd als er besmettingen zijn. 

 

Het is belangrijk dat bezoek zich vooraf aanmeldt. Dit kan door u te registreren via plan uw bezoek. Meerdere keren op 1 dag op bezoek komen is mogelijk en daarbij is 1 keer registreren in planuwbezoek voldoende. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u de receptie bellen voor het inplannen van het bezoekmoment.  

De bezoekregeling van Kennemerhart is per 18 maart als volgt:

 • cliënten ontvangen maximaal 2 verschillende bezoekers per dag
 • bezoekers mogen samen of alleen en meermaals per dag langskomen
 • voor clienten van de revalidatie-afdelingen (GRZ) is (vanwege de lagere vaccinatiegraad) echter maximaal één bezoeker tijdens één bezoekmoment per dag toegestaan
 • kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Klik hier om de huisregels te bekijken.  
U wordt door uw woonzorglocatie geïnformeerd als er besmettingen zijn. 

De bezoekregeling is in onze verpleeghuizen per 18 maart uitgebreid naar twee bezoekers per cliënt per dag. Dit mogen verschillende personen zijn. Eenzelfde bezoeker mag meerdere keren per dag komen.  

Voor de revalidatie-afdelingen (GRZ) gelden echter andere bezoekregels. De gemiddelde vaccinatiegraad onder deze groep cliënten is helaas nog te laag. Voor revalidatie-afdelingen geldt daarom een maximum van 1 bezoeker per cliënt tijdens een bezoekmoment per dag. Dit ter bescherming van henzelf en de mede-cliënten die nog niet gevaccineerd zijn. 

Bezoekers zijn helaas nog niet toegestaan in binnenruimtes waar meerdere cliënten aanwezig zijn. Denk aan de huiskamers, restaurants en dergelijke. In de (binnen)tuin mogen cliënten wel met hun naasten zitten, maar dit is alleen mogelijk wanneer de (binnen)tuin niet als restauratieve voorziening wordt gebruikt.  

Het is nog steeds belangrijk dat bezoek zich vooraf aanmeldt. Dit kan door u te registreren via plan uw bezoek. Meerdere keren op 1 dag op bezoek komen is mogelijk en daarbij is 1 keer registreren in planuwbezoek voldoende. Als u hierbij hulp nodig heeft kunt u de receptie bellen voor het inplannen van het bezoekmoment.  Klik hier om de huisregels te bekijken.  

Uiteraard bent u welkom om uw naaste te bezoeken. Door de veranderende situatie past Kennemerhart de bezoekregeling geregeld aan. Houd daarom voor de actuele stand van zaken onze huisregels in de gaten.

Protocol bij (vermoeden van) corona

Bewoners en hun naasten worden geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine moet gaat. Kennemerhart draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een besmetting van één cliënt zich niet verder verspreidt. Tegelijkertijd hechten we enorme waarde aan de bewegingsvrijheid van onze cliënten. Dat is een spanningsveld waar wij, zoals veel verpleeghuizen mee te maken hebben. Op een quarantaineafdeling zijn lang niet alle bewoners besmet; dat zijn er meestal maar 1 of enkele. Aangezien cliënten in een gemeenschappelijke ruimte komen, is na de quarantaineperiode pas zeker of de besmetting zich niet verspreid heeft.

Cliënten van een quarantaineafdeling kunnen even naar buiten voor een frisse neus. Omdat ook nu de veiligheid voorop staat wordt er door de teamleider en de arts, die de cliënten goed kennen, per cliënt een afweging gemaakt. Zij kijken of het ommetje niet leidt tot risico’s voor de cliënt zelf of andere cliënten en medewerkers. Is dit wel het geval dan wordt dit met de cliënt besproken en uitgelegd. Voor buiten gelden de landelijke maatregelen. 

Cliënten van een quarantaineafdeling mogen maximaal 1 bezoeker gedurende1 bezoekmoment per dag ontvangen. Als de cliënt die zij bezoeken zelf niet besmet is dan draagt het bezoek een niet-medisch mondkapje. Als dit wel het geval is dan dragen zij ook de andere beschermingsmiddelen. In alle gevallen verstrekt Kennemerhart deze persoonlijke beschermingsmiddelen aan de bezoekers. 

De quarantaineperiode in verpleeghuizen wordt gelijkgesteld aan de quarantaineperiode daarbuiten, mits de bewoner volledig gevaccineerd is. Dat betekent dat de quarantaine van tien naar vijf dagen gaat.  

Kennemerhart werkt al langere tijd met ‘op maat’ oplossingen per cliënt en zal dit blijven doen. Deze versoepelingen kunnen uiteraard alleen als we allemaal strikt de algemene coronapreventiemaatregelen blijven naleven en de bezoekregistratie zorgvuldig bijhouden. De vaccinatie biedt bescherming en vermindert de kans op ernstige ziekte door COVID-19, maar ook bij een hoge vaccinatiegraad kunnen coronabesmettingen nog steeds voorkomen. Bovendien blijkt dat de besmettingen in de samenleving op dit moment steeds verder oplopen. 

Kennemerhart neemt dan in overleg met de GGD alle benodigde maatregelen en er zal worden gestart met het coronaprotocol. Bij een besmetting van het coronavirus wordt de betreffende afdeling afgesloten. We passen isolatie toe zodat cliënten die besmet zijn (of voor wie een verdenking van besmetting geldt) niet in contact komen met gezonde cliënten. Kennemerhart neemt geen nieuwe cliënten op die worden verdacht besmet te zijn met het Coronavirus.

Bewoners op de PG-afdeling die positief zijn getest op corona en milde klachten hebben, kunnen niet altijd in quarantaine op hun slaapkamer. Dit heeft er mee te maken dat PG cliënten vaak niet-instrueerbaar zijn. We volgen hierbij de richtlijnen van de VVT, RIVM en GGD, waarbij altijd wordt gekozen voor quarantainemaatregelen die passen bij de cliënt én waarbij een zo klein mogelijke woonunit in quarantaine gaat. Bij voorkeur is dat de eigen kamer van de cliënt. Bij kleinschalige woongroepen zoals de PG-afdeling kan dit betekenen dat de hele woning in quarantaine gaat hierover wordt afgestemd met de cliëntenraad van de locatie. Daarnaast komt het meestal voor dat meerdere bewoners op een PG-afdeling tegelijkertijd positief zijn, omdat zij samen een huishouden vormen en in elkaars nabijheid samenleven.

Bewoners en hun contactpersonen worden telefonisch of per brief/e-mail geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine moet gaan.

Op de website van Kennemerhart via www.kennemerhart.nl/corona worden dagelijks updates gegeven. U kunt u vragen ook stellen via corona-extern@kennemerhart.nl of 088 0404104. De teamleiding kan u ook informeren.

Indien een cliënt mogelijk besmet is met het coronavirus dan worden alle voorzorgsmaatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en de betreffende cliënt wordt getest. De afdeling is dan tijdelijk (maximaal 24 uur) gesloten voor bezoek totdat duidelijk is of het virus zich heeft verspreid. Alle cliënten en naasten van de cliënten van de betreffende woning worden hierover geïnformeerd.

Als de cliënt negatief test dan gaat de afdeling weer open en is bezoek weer mogelijk. Als de cliënt positief test dan gaat de cliënt in isolatie op de kamer. Indien dit niet mogelijk is dan gaat de woning in quarantaine. Uiteraard wordt u hier over geïnformeerd. 

Bewoners op de PG-afdeling die positief zijn getest op corona en milde klachten hebben, kunnen niet altijd in quarantaine op hun slaapkamer. Dit heeft er mee te maken dat PG cliënten vaak niet-instrueerbaar zijn. We volgen hierbij de richtlijnen van de VVT, RIVM en GGD, waarbij altijd wordt gekozen voor quarantainemaatregelen die passen bij de cliënt én waarbij een zo klein mogelijke woonunit in quarantaine gaat. Bij voorkeur is dat de eigen kamer van de cliënt. Bij kleinschalige woongroepen zoals de PG-afdeling kan dit betekenen dat de hele woning in quarantaine gaat hierover wordt afgestemd met de cliëntenraad van de locatie. Daarnaast komt het meestal voor dat meerdere bewoners op een PG-afdeling tegelijkertijd positief zijn, omdat zij samen een huishouden vormen en in elkaars nabijheid samenleven.

Voor de bewoners die positief getest en te instrueren zijn, geldt dat we kiezen voor isolatie op de kamer. De medewerkers zijn goed geïnstrueerd hoe veilig en hygiënisch te werken. Daarmee beschermen zij zichzelf en de andere bewoners op de afdeling. Het verhuizen van positief geteste bewoners naar een aparte COVID unit is daarom niet noodzakelijk. Voor de bewoners die positief getest maar niet-instrueerbaar zijn (bewoners met dementie), geldt dat een tijdelijke verhuizing naar een COVID unit zeer ingrijpend zou zijn. Dat is niet wenselijk voor deze kwetsbare doelgroep. Kennemerhart vindt dat juist deze kwetsbare mensen zorg moeten krijgen in een voor hen vertrouwde omgeving en door een vast zorgteam. 

Ondanks dat we besmettingen zoveel mogelijk willen tegengaan, hechten we tegelijkertijd enorme waarde aan de bewegingsvrijheid en welzijn van onze cliënten. Dat is een spanningsveld waar wij, zoals veel verpleeghuizen, mee te maken hebben.

Cliënten van een quarantaineafdeling kunnen naar buiten voor een frisse neus. Omdat ook nu de veiligheid voorop staat wordt er door de teamleider en de arts, die de cliënten goed kennen, per cliënt hier een afweging in gemaakt.

Cliënten van een quarantaineafdeling mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Als de cliënt die zij bezoeken zelf niet besmet is dan draagt het bezoek een niet-medisch mondkapje. Als dit wel het geval is dan dragen zij ook de andere beschermingsmiddelen. In alle gevallen verstrekt Kennemerhart deze persoonlijke beschermingsmiddelen aan de bezoekers.

De zorg op de woonzorglocaties en in de thuissituatie gaan op de normale manier door. Bij bewoners die geen klachten hebben, wordt zorg op de reguliere manier verleend. Medewerkers houden zich hierbij aan de preventiemaatregelen volgens het coronaprotocol. Deze is gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. Als u gebruik maakt van Caren Zorgt, kunt u meelezen hoe het met uw dierbare gaat. Bij cliënten met een verdenking op Corona draagt de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen van het RIVM.

Alle medewerkers en vrijwilligers werken aan de hand van een coronaprotocol dat is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.

Kennemerhart houdt zich, net zoals het RIVM voorschrijft, aan 24 uur klachtenvrij. Hoe worden de contactpersonen op de hoogte gehouden als (een vermoeden van) corona is vastgesteld? Als op een locatie een (vermoeden van) Corona is vastgesteld dan worden de contactpersonen van de betreffende woning of afdeling telefonisch en per brief op de hoogte gesteld.

Zorgmedewerkers in onze regio kunnen zich laten testen op het coronavirus. Het gaat om het testen van zorgmedewerkers met klachten die tijdens hun werk direct in contact komen met ouderen bij wie twijfel heerst of zij besmet zijn met het coronavirus.

Thuiszorg

Als cliënten klachten hebben die lijken op corona, moeten zij contact opnemen met de eigen huisarts. De huisarts onderzoekt of de klachten risicovol zijn. Bij een groot risico wordt de ondersteuning in huishouding in overleg met cliënt en diens familie gestopt.

De thuiszorg gaat door als de cliënt geen coronagerelateerde klachten heeft (zie vraag hierboven). De medewerkers van Kennemerhart nemen preventiemaatregelen in acht bij het verlenen van zorg aan huis en werken volgens de richtlijnen van het RIVM.

Dag- en ontmoetingscentra

Onze dag- en ontmoetingscentra blijven open. Een dag- of ontmoetingscentra gaat alleen dicht bij een positieve besmetting van cliënt en/of medewerker gedurende de quarantaine periode.

In- en uithuizing

Onze cliëntadviseurs informeren u hierover, zij beschikken over de meest actuele informatie.

Er zijn maatregelen genomen om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te maken. De branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ en LOC (waar onder andere de landelijke vereniging cliëntenraden zitting in heeft) zijn overeen gekomen dat bepaalde afspraken in de Algemene Voorwaarden daarom komen te vervallen. Kennemerhart volgt hierin de landelijke richtlijnen. Onze zorgmedewerkers informeren u over het opruimen van de kamer of het appartement en begeleiden u daarbij.

Ziekenhuisopname

Dit vindt plaats in overleg met de arts en de afdeling.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn en blijven nodig voor onze cliënten. Aan vrijwilligers wordt gevraagd om één locatie te bezoeken waar zij werkzaam zijn. Mocht u als vrijwilliger in de risicogroep vallen gezien uw leeftijd, dan adviseren wij u om thuis te blijven. Dit geldt ook als u verkoudheidsklachten heeft.  We adviseren om zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer.   

Overlijden

Er kan voorlopig niet meer worden opgebaard op onze woonzorglocaties. De reden is dat we dan niet kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen, bedoeld om contactmomenten tussen mensen zoveel mogelijk te vermijden. 

Preventiemaatregelen

 • Was uw handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand waar mogelijk;

Overig

Wij realiseren ons dat dit voor u en uw naaste ontzettend ingrijpend is. Het belangrijkste uitgangspunt van Kennemerhart is het zoveel mogelijk waarborgen van de gezondheid van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers. Wij doen er alles aan om de omstandigheden voor iedereen zo goed mogelijk te laten zijn. 

We begrijpen dat u behoefte heeft aan telefonisch contact over de situatie. Stemt u alstublieft af met de medewerkers van de locatie op welk tijdstip dit het beste lukt.

Bij meer algemene vragen kunt u contact opnemen via e–mailadres: corona-extern@kennemerhart.nl en telefoonnummer 088 04 04 104. We zijn via het externe e-mailadres en telefoon bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Dit is altijd maatwerk op basis van persoonlijke omstandigheden. We hebben hiervoor een aantal regels opgesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleiding van de locatie.

Mogelijk heeft u in de media gelezen over de bijdrage van ventilatiesystemen aan zogenoemde ‘aerogene verspreiding’, of wel verspreiding van virussen via het ventilatiesysteem. Op basis van de huidige inzichten stelt het RIVM dat aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig zijn. Wij volgen het advies om goed te blijven ventileren en op die manier de lucht te verversen voor een prettig en gezond binnenklimaat.

Ja, Kennemerhart doet mee aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten klachten van Covid-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen. Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel. In deze folder vindt u meer informatie over het gebruik van geanonimiseerde behandelgegevens van cliënten die betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19.

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Deel deze pagina: