Gouden Prezo-keurmerk voor zeven woonzorglocaties van Kennemerhart

Ouderenorganisatie trots op zorgmedewerkers