Nieuws

Cliëntenraden Kennemerhart verkennen nieuwe vormen cliëntmedezeggenschap

Kennemerhart vindt een goede cliëntvertegenwoordiging heel erg belangrijk. Deze komt immers op voor de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. Op vaste tijden gaat het bestuur van Kennemerhart in gesprek met de centrale cliëntenraad, een vertegenwoordiging van de lokale cliëntenraden. Onlangs zaten naast de CCR ook de leden van deze lokale cliëntenraden aan tafel met het bestuur. Het ging om een inspiratiesessie om samen nieuwe vormen van cliëntmedezeggenschap te verkennen. Volgens bestuurder Cedric van der Meulen vraagt deze tijd wellicht om een nieuwe manier van cliëntmedezeggenschap. Want het vinden en behouden van juiste kandidaten voor de lokale cliëntvertegenwoordiging is niet alleen voor Kennemerhart, maar ook voor andere zorgorganisaties een steeds grotere uitdaging. Reden om te onderzoeken of de medezeggenschap door cliënten ook op een andere wijze zou kunnen. Uiteraard passend binnen de Wmcz (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen) en waarbij ervaren knelpunten zoveel als mogelijk zijn opgeheven.

Inspiratiesessie Medezeggenschap
Tijdens de inspiratiesessie kwamen meerdere voorbeelden van andere zorgorganisaties aan de orde. Zo ontwikkelde thuiszorgorganisatie King Arthur Groep de ‘Ronde Tafel Methodiek’. Het idee is dat, net als bij Koning Arthur, iedereen aan de Ronde Tafel kan aanschuiven. Van cliënt tot medewerker en van mantelzorger tot bestuurder. Iedereen is gelijkwaardig, niemand is belangrijker en iedereen wordt gehoord. Deelname is vrijwillig en de bijeenkomsten zijn op vaste momenten. Deelnemers kunnen per keer wisselen wat betekent dat er geen sprake is van een ‘vaste cliëntenraad’. Tevoren wordt het onderwerp voor de Ronde Tafel bijeenkomst toegestuurd. Niet aanwezig? Dan wordt het besluit genomen door de mensen die er deze keer wél zijn. Na twee maanden wordt het besluit geëvalueerd. Als het besluit bevalt, wordt er een vaste afspraak van gemaakt.

Andere voorbeelden om invulling te geven aan cliëntmedezeggenschap kwamen onder andere van Amstelring en van Opella. Zo werkt Amstelring met participatieraden en kijkt de ouderenorganisatie breed naar wie er in de cliëntenraden kan plaatsnemen. Met als doel een driehoek van bewoners, familieleden en zorgmedewerkers. Een logische keuze want medewerkers zien bewoners het vaakst,  bewoners ervaren de zorg, en familieleden brengen naast hun warme betrokkenheid een frisse blik van buiten mee. Zorgorganisatie Opella werkt met thuisraden, waarin cliënten, vertegenwoordigers en medewerkers per 2 woningen de medezeggenschap vormgeven. Ze nemen beslissingen over gemeenschappelijke belangen van de woongroep en bespreken onderwerpen zoals voeding, veiligheid, gezondheid en hygiëne, geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatiemogelijkheden en ontspanning.

Het goede behouden
Tijdens de inspiratiesessie gingen de deelnemers in drie groepen uiteen om verder te brainstormen over een goede cliëntzeggenschap voor Kennemerhart. Conclusie van de bijeenkomst: 'De bemensing van de raden is bijna overal lastig en meer samen optrekken met de OR werkt goed. De optie voor lokaal een huisraad en alle zaken die moeten/procedurele zaken bij een goede CCR beleggen willen we verder verkennen middels een pilot. Oplossingen moeten gezocht worden voor de grote locaties, waar niet kleinschalig gewoond wordt en waar een huisraad misschien niet mogelijk is. De wijk meer betrekken – zelf actief werven in de omgeving van de locatie – waardoor we wellicht meer jonge mensen kunnen aantrekken.'

Er wordt een werkgroep gevormd en deze groep gaat een voorstel maken. Belangrijk hierbij, punten die lokaal opgepakt kunnen worden, komen niet bij CCR, maar worden meteen lokaal opgepakt. De CCR pakt op wat ook werkelijk centraal moet worden opgepakt.

Met dank aan alle deelnemers aan de inspiratiesessie!

Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen