Nieuws

Extra maatregelen ivm oplopende coronabesmettingen in regio Kennemerland

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in regio Kennemerland worden er regionale maatregelen getroffen. Eerder heeft het kabinet al aangegeven dat regionale stappen worden gezet als het coronavirus weer te veel oplaait.

Kennemerhart trekt samen op met de GGD, de burgemeesters van ons werkgebied en de overige VVT organisaties om met elkaar te kijken welke maatregelen voor de VVT organisaties in regio Kennemerland moeten worden getroffen. Wij informeren jullie over de maatregelen die Kennemerhart gaat nemen.

1.Mobiliteit
Het beperken van de mobiliteit (het verplaatsen) van onze medewerkers. Dit betekent dat er wederom (locatie)afspraken worden gemaakt over hoe wij omgaan met:

  • eigen medewerkers die op meerdere locaties werken;
  • medewerkers die bij meerdere organisatie contracten hebben;
  • overige flex medewerkers (PNIL);
  • stagiaires.

 
Het beleid is om medewerkers op één locatie te laten werken, tenzij door de leidinggevende een andere afweging is gemaakt en er op twee locaties gewerkt kan worden. Dit geldt ook voor leerlingen. Extramuraal geldt als een locatie. Het Kennemerhuis telt niet als een locatie, daar kun je altijd heen op afspraak. Dit betekent ook dat afspraken, scholingen en trainingen op het Kennemerhuis voorlopig kunnen doorgaan. Er wordt ook altijd gekeken naar de continuïteit (voortgang) van zorg en extra inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) kunnen worden overwogen door de leidinggevende.

2. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Kennemerhart heeft altijd PBM’s laagdrempelig ingezet en continueert dit en beoordeelt per situatie wat nodig is. Hierbij wordt elke keer een professionele afweging gemaakt. Kortom, wij behouden het huidige beleid en schalen lokaal (tijdelijk) op/zetten lokaal (tijdelijk) meer in wanneer dat nodig is en passend is bij onze opschalingsplannen*.

3. Testen
Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (vanaf 38 graden Celsius)? En/of heb je plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je testen. Zorgmedewerkers die werkzaam zijn in de directe zorg en cliëntencontact hebben binnen 1,5 meter, waarbij de zorgcontinuïteit in het gedrang komt, krijgen voorrang voor een test in de teststraat. Deze zorgmedewerkers kunnen in principe dezelfde dag nog getest worden in de teststraat.

4. Bezoekregels
Op vrijdag 18 september 2020 is de nieuwe handreiking ‘bezoek en sociaal contact’ voor verpleeghuizen in Nederland verschenen.  Wij beoordelen welke aanpassing in het Kennemerhart-beleid nodig is naar aanleiding van de nieuwe handreiking. Ons uitgangspunt blijft dat wij per situatie met onder andere de cliëntenraad en ondernemingsraad een afweging maken tussen ieders veiligheid en de gevolgen voor de kwaliteit van leven, en zoeken naar passende en veilige maatregelen voor bewoners, (zorg)professionals, vrijwilligers, naasten en mensen buiten het verpleeghuis.

5. Groepsbijeenkomsten
Er worden bij Kennemerhart, tot nader order, geen grote groepsbijeenkomsten georganiseerd. De groepsgrootte per bijeenkomst is maximaal 30 personen bij interne bijeenkomsten, waar bij te allen tijde rekening wordt gehouden met de anderhalve meter maatregel.

6. Algemene maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn nog altijd van kracht:

  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 

Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen