Nieuws

Kennemerhart neemt deel aan pilot Observatiebedden

De pilot wordt opgezet om crisissituaties of escalaties thuis te voorkomen, en om ouderen eerder en sneller de juiste zorg te kunnen geven. Huisartsen en het Spaarne Gasthuis ondersteunen dit initiatief. Ouderen willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Deze wens wordt erkend en ondersteund door de maatschappij en zorgorganisaties. Een keerzijde is dat het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen sterk groeit en hun gezondheidstoestand vaak in relatief korte tijd verslechtert. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij in een crisissituatie terechtkomen en worden opgenomen op de spoedeisende hulp (SEH). Dit is niet de gewenste situatie, omdat het de druk vergroot op de SEH’s en omdat hier niet de juiste specialismen aanwezig zijn om de juiste zorg te bieden. De SEH is dan ook niet goed ingericht op de vaak complexe zorg voor deze ouderen. De pilot voorziet in zes plaatsen: twee bij Kennemerhart in Bodaan, twee in de Jacob Kliniek (Sint Jacob) en twee in Velserduin (Zorgbalans). Bij Kennemerhart is Danielle van der Linden projectleider. Geriatriefysiotherapeut Inge Janssen en specialist ouderengeneeskunde Eveline Huber zijn ook nauw betrokken. Inge Janssen: ‘We hopen vooral dat ouderen door deze mogelijkheid een, veelal traumatische (met alle gevolgen van dien) ziekenhuisopname bespaart blijft.’

Wat willen we hiermee bereiken?
Bij opname voor één van de observatiebedden worden ouderen binnen 14 dagen snel en adequaat beoordeeld door een multidisciplinair team. Vanuit de observatiebedden stromen de ouderen door naar een passende vervolgplek (WLZ, ELV, GRZ of naar huis met eventueel thuiszorg). Door een adequate beoordeling komen de ouderen op de juiste plek terecht en krijgen zij de juiste zorg. Ook wordt hierdoor de druk op de SEH verlaagd en ziekenhuisopname voorkomen.
Aanmeldingen verlopen vanaf 15 januari 2020 via het Centraal Aanmeldpunt Zorg Haarlem en Meer (CAZHEM).

Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen