Nieuws

Samen Zandvoort aan de slag voor een nog beter ondersteuningsaanbod

Bewoners van Zandvoort die in een of andere vorm ondersteuning nodig hebben moeten die makkelijk en laagdrempelig kunnen vinden. Zodat zij zich prettig voelen, zichzelf kunnen redden en mee kunnen doen. Een goede samenwerking tussen de daarbij betrokken instanties staat dan centraal. Daar gaat het om bij de opdracht “Gewoon in Zandvoort”. Op 21 juni 2022 is deze opdracht door de gemeente definitief gegund aan Samen Zandvoort. De overeenkomst tussen gemeente en Samen Zandvoort werd deze week feestelijk ondertekend.

Iedereen enthousiast en betrokken
Samen Zandvoort is een samenwerkingsverband van Pluspunt Zandvoort Welzijn, MeerWaarde, Kennemerhart en RIBW K/AM. “Sinds mei hebben alle partijen zich ingespannen om aan deze samenwerking vorm en inhoud te geven en dat maakt deze ondertekening een mooi moment om even trots te zijn op wat we bereikt hebben”, aldus Remco Wijnia, directeur van Pluspunt. “Er zijn al heel veel hobbels genomen, er is van alles in gang gezet en er is nog een hoop te doen maar alle partijen doen hier enthousiast aan mee”. Dat dat zo is bleek ook uit eigen rondvraag. Het enthousiasme bij alle aanwezigen, bestuurders en medewerkers, om van de nieuwe samenwerking iets moois te maken is unaniem groot.

Kwaliteitsslag
“We zijn dit project gestart vanuit overleg met de gemeente Haarlem, maar we organiseren het helemaal binnen ons eigen dorp, samen met partners die in Zandvoort gevestigd zijn. Dat is ook de kracht van Samen Zandvoort”, aldus Gert-Jan Bluijs, die als wethouder de overeenkomst ondertekende. “De samenwerking zorgt ervoor dat de administratieve lasten minder worden en de ondersteuning betaalbaar blijft, maar het is vooral een kwaliteitsslag die ertoe zal leiden dat de ondersteuning voor mensen die die nodig hebben makkelijker en beter toegankelijk zal zijn.”

Samenwerking op basis van hetzelfde instrument
“Het is geen fusie maar een samenwerking tussen de verschillende partijen”, benadrukt Sikko Bakker, de transitiemanager die de invoering van de nieuwe werkwijze begeleidt. “Iedereen werkt vanuit zijn eigen kracht en expertise, maar we werken wel allemaal met hetzelfde instrument om ondersteuningsvragen helder en eenduidig te kunnen benoemen. En waarbij vooral ook mensen zelf meer inzicht krijgen in wat ze nodig hebben en bij wie ze daarvoor moeten zijn. Zo houden mensen zelf de regie over hun leven en welzijn en bepalen zelf welke ondersteuning ze daarbij nodig hebben.” Op 1 januari 2023 moet alles voor deze nieuwe werkwijze geregeld zijn. “Dat is kort dag, maar alles wat ons nog te doen staat is al duidelijk uitgewerkt en ingepland, dus het gaat zeker lukken.” Aan het enthousiasme van alle betrokkenen zal het in ieder geval zeker niet liggen.

Kennemerhart en Samen Zandvoort
Omdat Kennemerhart een belangrijke rol vervult in Zandvoort is Kennemerhart zeer betrokken geweest bij de opdracht “Gewoon in Zandvoort”. Kennemerhart heeft samen met Pluspunt Zandvoort Welzijn en later aangevuld met RIBW K/AM en MeerWaarde zich ingeschreven bij de aanbesteding.

Kennemerhart biedt voor de inwoners van Zandvoort wijkverpleging, dagbesteding en poliklinische behandeling. Deze vallen niet onder deze aanbesteding en zullen daarom ook niet veranderen. U kunt dus uw gebruikelijke wijkverpleging, dagbesteding en poliklinische behandeling van ons blijven verwachten. Wel zal Kennemerhart een grotere rol vervullen in het Sociaal Wijkteam waar inwoners met hun vragen bij terecht kunnen.

Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen