Nieuws

Zorgaanbieders regio Kennemerland presenteren een gezamenlijke visie op zorg

Op dinsdag 24 september hebben de ouderenzorgaanbieders (Kennemerhart, Zorggroep Reinalda, Sint Jacob, Zorgbalans, De Zorgspecialist en Viva! Zorggroep) in de regio Kennemerland en het zorgkantoor Zilveren Kruis hun gezamenlijke visie op ouderenzorg in de regio Kennemerland tot 2024 gepresenteerd. Deze regiovisie is gebaseerd op de ontwikkelingen die zij de komende jaren voorzien vanuit het perspectief van de cliënt. Het uitgangspunt is dat de cliënt op de juiste plaats, de juiste zorg krijgt. Deze aanbieders van ouderenzorg in de regio staan achter deze visie.

‘We willen samenwerken.’ Drie woorden die makkelijk zijn uitgesproken maar waar in de praktijk een scala aan complexe vragen en praktische obstakels achter schuil gaat. Een sterk gevoel van urgentie, gevoed door onder meer een tekort aan personeel en een stijgende en veranderende zorgvraag van cliënten, maakt dat zes zorgaanbieders in de regio Kennemerland elkaar hebben opgezocht. Om te komen tot een gezamenlijke regionale visie op de ouderenzorg tot 2024. Met als uitgangspunt: hoe kunnen we samen optrekken om de benodigde goede regionale zorg te leveren? Nu en in de toekomst. De visie die is ontwikkeld, is leidend voor wat de komende jaren gezamenlijk ondernomen gaat worden. Om deze visie te realiseren zijn er activiteiten en projecten afgesproken die gezamenlijk worden opgepakt. Daarnaast lopen er al meerdere gezamenlijke projecten, zoals KEC (Kennis en Expertise Centrum), ZIN Festival, Instroom en begeleiding Zuid Europese verpleegkundigen / verzorgenden, Netwerk Kwetsbare Ouderen. Deze projecten worden financieel ondersteund door de regionale kwaliteitsgelden.

Met behulp van de regionale werkgeversvereniging samen Voor Betere Zorg, het regionale zorgkantoor van het Zilveren Kruis, het programma Waardigheid en Trots en de kennis van de bestuurders van de zorgaanbieders zijn de relevante trends en factoren in kaart gebracht. Met deze analyse op tafel startten de bestuurders de discussie om te komen tot een gezamenlijke visie. Met hierbij uitgangsvragen als: waar moeten we de krachten bundelen, wat doen we als zorgaanbieder zelf, waar kunnen we elkaar op aanspreken en waar hebben we partners van buiten de ouderenzorg voor nodig? Dit heeft geresulteerd in een regionale Visiekaart. De visie is onderverdeeld in vijf thema’s: cliënten, medewerkers, samenwerking, organisatie en cultuur. Met als eindpunt: goede en toegankelijke ouderenzorg voor iedereen die dit nodig heeft in de regio.

Het voornemen is om de visie jaarlijks te toetsen aan nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt eveneens voor de projecten die de komende jaren in gang gezet gaan worden. Vandaag samen doen wat morgen nodig is.

Namens:
Zorggroep Reinalda
Sint Jacob
Zorgbalans
Kennemerhart
De Zorgspecialist
Viva! Zorggroep

Regionale visie voor betere zorg

Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen