Nieuws

Zorggroep Reinalda en Kennemerhart onderzoeken een mogelijke fusie

Zorggroep Reinalda en Kennemerhart, beide ouderenzorgorganisaties in de regio Zuid-Kennemerland, onderzoeken momenteel de mogelijkheid om te fuseren. Hiertoe hebben zij onlangs de intentie naar elkaar toe over uitgesproken. Beide organisaties zijn reeds langere tijd met elkaar in gesprek over hoe het beste invulling gegeven kan worden aan de uitdagingen die er liggen in de ouderenzorg in de regio Kennemerland. De partijen werken al enkele jaren intensief samen op meerdere vlakken en ervaren, zowel op bestuurders als op medewerkersniveau, een duidelijke meerwaarde door het bundelen van krachten. De twee organisaties zien het als een grote verantwoordelijkheid om elke oudere die zorg en aandacht te kunnen bieden die hij of zij nodig heeft. Door een mogelijke fusie menen Kennemerhart en Zorggroep Reinalda dan ook de kwaliteit en continuïteit van onze ouderenzorg nog beter te kunnen garanderen. Gedacht kan hierbij worden aan verdere specialisatie van zorg en meer keuzevrijheid voor cliënten door het kunnen bieden van een meer divers aanbod van wonen, zorg en welzijn.
Medewerkers, vrijwilligers, cliënten en stakeholders zijn reeds geïnformeerd over het lopende onderzoek naar een mogelijke fusie. De onderzoeksfase duurt tot begin december 2021 met de fusiedatum van 1 juli 2022 in gedachten. Mocht de onderzoeksfase leiden tot een beoogde fusie, dan volgt de voorbereidingsfase waaronder het informeren van de NZa, ACM en de SER.
Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen