Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart

Kennemerhart kent een steunstichting sinds 1984. Het vermogen van de steunstichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, donaties en renteopbrengsten. Het geld wordt besteed aan zaken die niet uit de reguliere zorgmiddelen betaald kunnen worden. Dat is heel fijn want de middelen die wij als organisatie ontvangen zijn beperkt. Het gaat hier vooral om de extra activiteiten voor de cliënten, zoals een uitje, optreden, bewonersvakantie maar ook bijvoorbeeld voor mooi tuinmeubilair. De steunstichting heeft onder andere een bijdrage geleverd aan de bootvakantie, een belevingskamer voor mensen met dementie, een verrijdbare parasol, ontspanningsmassage voor de bewoners en verschillende uitjes voor bewoners van onze woonzorgcentra en extramurale zorg.

Wilt u een bijdrage leveren aan de steunstichting?
Dat kan uiteraard en daar zijn wij heel dankbaar voor. Dankzij uw bijdrage kan de steunstichting veel mooie dingen doen voor de cliënten van Kennemerhart. Het bankrekeningnummer van de steunstichting is: NL59RABO0122133439 t.n.v. Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart.

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Reinaldahuis
Op 1 juli 2022 zijn Kennemerhart en Zorggroep Reinalda gefuseerd en samen verder gegaan onder de naam Kennemerhart. De Stichting Steunfonds Cliënten Kennemerhart en Stichting Vrienden van het Reinaldahuis gaan ook fuseren. In de tussentijd kunt u het jaarverslag 2022 van Stichting Vrienden van het Reinaldahuis hier al lezen.

Deel deze pagina: