Hoe worden de contactpersonen op de hoogte gehouden als (een vermoeden van) corona is vastgesteld?

Bewoners en hun contactpersonen worden telefonisch of per brief/e-mail geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine gaat.

Wat gebeurt er in geval van een ziekenhuisopname van mijn dierbare?

Dit vindt plaats in overleg met de arts en de afdeling.

Wat is het beleid rondom thuiswonende cliënten die huishouding van Kennemerhart ontvangen en klachten hebben?

Als cliënten klachten hebben die lijken op corona, moeten zij contact opnemen met de eigen huisarts. De huisarts onderzoekt of de klachten risicovol zijn. Bij een groot risico wordt de ondersteuning in huishouding in overleg met cliënt en diens familie gestopt.

Welk protocol volgen de medewerkers van Kennemerhart op bij het verlenen van zorg in tijden van corona?

Alle medewerkers en vrijwilligers werken aan de hand van een coronaprotocol dat is opgesteld op basis van de richtlijnen van het RIVM.