Kan er worden opgebaard op de woonzorglocaties?

Iedere locatie mag zelf beslissen of ze met opbaren op de locatie gaan starten, mits rekening houdend met:

  • Goede afspraken met de externe partij (dat ook zij zich aan de geldende regels houden).
  • Impact op de afdeling (is de afdeling geschikt voor het ontvangen van de uitvaartonderneming en het bezoek).