Wat is het mondkapjesbeleid van Kennemerhart?

Bezoekers
Draag een mondkapje. Samen willen we de verspreiding van het coronavirus voorkomen en hierdoor zorgen we ervoor dat bezoek op de woonzorglocaties mogelijk blijft. U kunt zelf een mondkapje meenemen. Op locaties zijn mondkapjes van Kennemerhart beschikbaar als u er geen heeft. U kunt hier ons mondkapjesbeleid en hier onze huisregels bekijken.

Dragen van mondkapje op kamer van cliënten
De Rijksoverheid heeft in het bericht Bezoek in verpleeghuizen of kleinschalige woonvorm het volgende gepubliceerd: ‘Alleen op de eigen kamer van de gevaccineerde bewoner kan door één of enkele vaste bezoekers het mondneusmaker af. U hoeft geen afstand te houden. Uw bezoek is bij voorkeur zelf gevaccineerd of negatief getest.’ De keuze van de cliënt staat hierin voorop; de cliënt en bezoekers bepalen samen of zij in de eigen kamer een mondkapje dragen. Wij adviseren u om rekening te houden met de mogelijke risico’s (bijvoorbeeld in geval een cliënt of familielid niet is gevaccineerd) en wij vragen u zich te houden aan de anderhalve meter maatregel.

Cliënten
Cliënten kiezen er zelf voor om een mondkapje te dragen. Wanneer cliënten geen 1,5 meter afstand kunnen houden, bijvoorbeeld wanneer zij meerijden in een auto van een naaste of meerijden met een vervoerder, wordt dringend geadviseerd om een mondkapje te dragen. Mondkapjes van Kennemerhart zijn beschikbaar als cliënten zelf geen mondkapje hebben. 

Medewerkers
Medewerkers dragen een medisch mondkapje. Door het altijd dragen van een medisch mondkapje, ook als er geen sprake is van een verdenking of besmetting, willen we met elkaar een verdere verspreiding van het virus helpen voorkomen. Het altijd dragen van een medisch mondkapje geldt voor alle medewerkers die werkzaam zijn op de woonzorglocaties, in de wijkverpleging, op de dagbesteding en in de eerstelijns behandeldienst. Onze collega’s van de huishoudelijke ondersteuning dragen een mondkapje wanneer 1,5 meter afstand niet mogelijk is.