Zijn de restaurants open van de woonzorglocaties?

Vanaf 5 juni mogen de restauratieve voorzieningen binnen weer open, met een maximum van 50 personen. De restaurants worden zodanig ingericht dat het veilig is en er voldoende afstand bewaard kan worden. Wij vragen bezoekers om ter plekke hun gegevens te noteren. Vooraf reserveren is helaas niet mogelijk. De anderhalve meter afstand maatregel geldt ook daar nog steeds. Als mensen niet samen één huishouden vormen, mogen er maximaal vier mensen aan tafel zitten. Voor mensen die wel tot één huishouden behoren geldt geen maximum. In verband met de verschillen in grootte van het restaurant per locatie kunnen de voorwaarden afwijken.